Hướng di chuyển của bão là hướng mà tâm bão sẽ di chuyển về phía đó (khác với hướng gió là hướng mà không khí di chuyển từ đó tới).

Hướng di chuyển của bão được dự báo theo 16 hướng chính (Hình 1.5)

B - Bắc; BĐB - Bắc Đông Bắc; ĐB - Đông Bắc; ĐĐB - Đông Đông Bắc; Đ - Đông; ĐĐN - Đông Đông Nam; ĐN - Đông Nam; NĐN - Nam Đông Nam; N - Nam; NTN - Nam Tây Nam; TN - Tây Nam; TTN - Tây Tây Nam; TTB - Tây;  TTB - Tây Tây Bắc; TB - Tây Bắc; BTB - Bắc Tây Bắc.

Ngoài ra, trong các bản tin dự báo bão cũng có những trường hợp dự báo hướng di chuyển là sự kết hợp giữa hai góc hướng với nhau, ví dụ như “giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc", khi đó hướng di chuyển sẽ được dự báo theo hướng mũi tên xanh đậm, đứt nét.

Như chúng ta đều biết, bão là một cột không khí khổng lồ chuyển động xoáy vào tâm theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (ở Bắc bán cầu), sự di chuyển của bão là sự vận động của cả cột không khí đó. Do là chuyển động xoáy tịnh tiến về phía trước của bão nên trong thực tế đường đi của bão là rất dích dắc. Dự báo hướng di chuyển của bão cũng giống như dự báo tốc độ di chuyển được xác định là hướng di chuyển trung bình (hướng chủ đạo) của cơn bão trong thời hạn 12h hoặc 24h. Trong khoảng thời gian đó cũng có những lúc bão có thể di chuyển lệch ra khỏi hướng di chuyển trung bình. Tuy nhiên, độ lệch này không được quá lớn. Trong trường hợp tốc độ chuyển động trung bình của bão chậm và có hướng không xác định, khi đó bão sẽ được coi là hầu như ít di chuyển.

Cho đến nay người ta vẫn chưa hiểu biết hết về quy luật chuyển động của các cơn bão. Vì vậy, việc dự báo về hướng di chuyển của bão còn có trường hợp chưa thật đúng. Do đó các bản tin dự báo phải liên tục thay đổi theo sự phát triển của bão. Người nghe phải luôn chú ý để nghe được bản tin dự báo mới nhất thì công tác phòng, tránh mới đạt hiệu quả cao.

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top